<div align="center"> <h1>Stalowowolskie Bractwo turystyczne "ŁAZIK"</h1> <h3>turystyka piesza i rowerowa; rekreacyjna i kwalifikowana; Stalowa Wola</h3> <p>turystyka rekreacyjna</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://lazik.stalowawola.pttk.pl/" rel="nofollow">http://lazik.stalowawola.pttk.pl/</a></p> </div>